Powierzchnie biurowe i handlowe
oraz
lokale do wynajęcia

O firmie

MADRO Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn Drogowych w Białymstoku i w obecnej formie prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 2007 roku.

Historia firmy sięga lat 50-tych, kiedy to powstał Zakład Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO w Białymstoku, podległy Przedsiębiorstwu MADRO w Krakowie.

Od początku swojej działalności przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją maszyn drogowych, podzespołów i części zamiennych do tych maszyn.

W latach 90-tych firma  dodatkowo poszerzyła swoją działalność o wynajem wolnych powierzchni biurowych, magazynowych. Atrakcyjna lokalizacja przedsiębiorstwa, w pobliżu dworców PKP i PKS, sprawiła, że powstały Bazar szybko zyskał akceptację handlowców i ich klientów.

W roku 2010 nastąpiła zmiana właścicielska Spółki w związku ze zbyciem przez Skarb Państwa 85% swoich udziałów osobie fizycznej.

Obecnie główny kierunek rozwoju i działania Spółki związany jest z  inwestycjami mającymi na celu rozbudowę targowiska i rozszerzenie działalności wpisanej od 2010 roku do KRS jako podstawowej tzn. ,,Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”.

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-051/14 pn. "Zielona energia w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-051/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-047/14 pn. "Pozyskanie i wykorzystanie energii ze słońca w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-047/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.