Powierzchnie biurowe i handlowe
oraz
lokale do wynajęcia

Kontakt

Madro Białystok Sp. Z.o.o.
15-703 Białystok
ul Zwycięstwa 8

Nr tel./Fax: (85) 651 25 70
e-mail: madro.bialystok@wp.pl
NIP: 542-020-16-18
REGON: 050007850

Dyrektor Handlowy
Mariusz Moczulski
nr tel.: +48 506 068 667

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-051/14 pn. "Zielona energia w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-051/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-047/14 pn. "Pozyskanie i wykorzystanie energii ze słońca w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-047/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.