Powierzchnie biurowe i handlowe
oraz
lokale do wynajęcia

Bazar

Bazar MADRO funkcjonuje na terenie Spółki już od kilkunastu lat i jest znanym w Białymstoku targowiskiem miejskim.
Atrakcyjna lokalizacja, blisko dworców PKP i PKS sprawia, że jest on chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta i przyjezdnych.

Na terenie targowiska swoją działalność gospodarczą prowadzi obecnie 240 kupców, a ich liczba będzie wzrastała wraz z ciągłą rozbudową i modernizacją bazaru.

W niedługim czasie zostanie oddana do użytku nowoczesna hala targowa, gdzie docelowo powstanie około 1500 m² powierzchni do wynajęcia.

Serdecznie zapraszamy na zakupy na Bazarze MADRO.

Zobacz rzuty oraz regulamin Galerii Madro

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-051/14 pn. "Zielona energia w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-051/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-047/14 pn. "Pozyskanie i wykorzystanie energii ze słońca w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-047/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.