Powierzchnie biurowe i handlowe
oraz
lokale do wynajęcia

Strona główna

Witamy na stronie internetowej MADRO Białystok sp.z o.o z siedzibą w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-051/14 pn. "Zielona energia w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-051/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

MADRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok, uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.05.02.00-20-047/14 pn. "Pozyskanie i wykorzystanie energii ze słońca w MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.02.00-20-047/14-00 z dnia 05.06.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.